Startsidan.
C.M. Bellmans förord.
Klicka för att se en större bild av bokomslaget.
Min kommenterade utgåva av Fredmans Epistlar fick i Finland tryckåret 1964, i Sverige 1965. Mottagandet blev inte precis välvilligt. I Nordisk Tidskrift levererade Nils Afzelius, framstående kännare av Bellman och hans tid, en kritik som var avsedd att vara nedgörande både till innehåll och ton. Jag svarade, onödigtvis, i samma ton och måste medge att Afzelius i vissa avseenden hade rätt. Men jag tyckte jag hade anledning att försvara mina tolkningar på andra punkter, troligen de flesta. Boken var tillrättalagd för seminarieövningar på universiteten och innehöll därför många hänvisningar och alternativa förklaringar till textställena. En princip som jag genomförde var att belysa Bellmans text med citat från hans övriga diktning och från andra 1700-talsskalder.
När kommentarerna skrevs var hjälpmedlen begränsade. Ordbok till Fredmans Epistlar, av Carl Larsson och Magdalena Hellquist,    
hade inte kommit ut. En översiktlig redovisning av handskrifternas varianter blev tillgänglig först genom Magdalena Hellquists avhandling Handskriftsstudier till Fredmans Epistlar (1977).  Den konkordans över Bellmans hela diktning som numera finns på Göteborgs Universitet kunde man inte ens drömma om. Min värdefullaste källa var Svenska Akademiens Ordboks arkiv, som jag fick utnyttja när jag vårterminen 1963 var docentstipendiat i Lund.
Min utgåva har länge varit slutsåld på förlagen och alltså tämligen omöjlig att få tag på. Och jag har fått många förfrågningar från yngre Bellmansforskare. Senare utgivare, främst Gunnar Hillbom (1990), hänvisar till den, mer eller mindre generöst.
Mycket har hänt inom Bellmansforskningen under 40 år. Jag har fört anteckningar och själv återkommit till många svårbegripliga ställen.  I början av vårt nya årtusende gjorde jag en genomgång av mina kommentarer och införde många ändringar och tillägg. Att sammanfoga kommentarer formulerade med 40 års mellantid var inte alldeles enkelt. Min förhoppning var att något förlag skulle ta sig an en ny, reviderad upplaga. Förfrågningar ledde dock inte till resultat. Jag tackar Svenska Litteratursällskapet i Finland som erbjudit en länk till epistlarna och mina kommentarer på sin hemsida. Det har den stora fördelen med sig att kommentarerna kan uppdateras, när någonting nytt kommer fram eller någonting gammalt befinns bäst att glömma.
Några skillnader i förhållande till den tryckta upplagan bör nämnas. Kellgrens företal har inte tagits med nu, inte heller utgivarens förord 1964. Kommentarerna finns bredvid varje epistel; 1964 låg kommentarerna nederst på samma sida som det kommenterade. Litteraturlistan från 1964 har inte kompletterats och saknas tills vidare i nätupplagan.
Jag tackar min son J. Huldén för utskrivning och redigering av text och tolkningar i nätupplagan.

Helsingfors den 15 juni 2010

Lars Huldén

Kommentarer angående nätupplagan är välkomna per e-post på adressen: admin@coaltit.net
Förord till nätupplagan